Teknoloji / Bilim

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Enerji kaynakları dünya üzerinde yaşanılan hayatın daha kolay ve kaliteli hale gelmesini sağlıyor. Farklı iş kollarında ve sektörde, sanayileşmede kısaca hayatın hemen her alanda kullanılan enerji türleri büyük bir ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Her geçen gün artan bu ihtiyaç artık klasik yani tükenebilen enerji kaynaklarıyla karşılanamaz hale geldi. Bu doğrultuda yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Son yıllarda dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynakları mevcut enerji kaynaklarına alternatif olarak değerlendiriliyor. Petrol, doğalgaz, nükleer enerji gibi hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını tehdit eden enerji kaynakları artık yerini sürdürülebilir enerji kaynaklarına bırakmaya başladır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi gibi hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit etmeyen enerji türleri enerji üretiminde tercih edilmeye başlandı.

Başlıca yenilebilir enerji kaynakları şunlardır;

  • Hidrolik Enerji
  • Hidrojen Enerjisi
  • Dalga Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Güneş Enerjisi

Klasik Enerji Kaynaklarına Yeni Alternatifler

Dünya üzerinde birçok ülke çevreye ve insan hayatına verdiği zarar bilimsel verilerle de kanıtlanmış olan fosil kaynakların tükenmekte olmalarının da farkında olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve vatandaşlarını da buna teşvik etmeye başladı. Her gün kendini yenileyebilen ve dünya durdukça da aslan tükenmeyecek olan bu yeni enerji kaynakları sayesinde enerjide dışa bağımlılık ve pahalılık gibi unsurlar ortadan kalkarken enerji ihtiyacı daha ucuza mal edilebiliyor.

Bu çerçevede gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak ve onların ihtiyaçlarına tam manasıyla cevap verebilmek için tercih edilmesi gereken enerji türü sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır. Bu çerçevede hemen her alanda gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak daha kolay olurken fosil kaynakların keşfedilmesi, çıkarılması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için gerekli olan sermaye ve harcamalar da azalarak ekonomik bir şekilde enerji ihtiyacı giderilebiliyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yaygın Olarak Kullanılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ülkemiz genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yaygınlaşması yeni atılan adımlarla her gün artarken bunlar arasında en çok tercih edilenleri ise güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve hidroelektrik enerji oluyor.

Güneş enerjileri güneş ışıklarının devamlı geldiği noktalara kurulan paneller sayesinde gelen ışınları elektrik enerjisine dönüştürerek sulama, ısınma ve aydınlanma işlemlerinde kullanılabiliyor. Ev, bahçe, tarla, otel, otopark vb. mekân fark etmeden kullanılan paneller kolaylıkla enerji üretimi sağlayabiliyor.

Rüzgâr enerjisi ise rüzgârın kuvvetle estiği coğrafi yönden müsait olan bölgelere tribünlerin kurulmasıyla elde ediliyor. Çevre dostu olan rüzgâr enerjisi türü ülkemizde henüz istenildiği kadar yaygınlaşmış değil.

Jeotermal enerji kaynakları ise yer altı suları bakımından oldukça zengin olan ülkemizde jeotermal tesisler sayesinde suları enerjiye dönüştüren sistemler olarak ön plana çıkıyor.

Ülkemizde en yaygın olarak tercih edilen hidroelektrik enerji türü ise baraj yapılarak sağlanmaya çalışıyor. Devlet eliyle desteklenen bu enerji türlerinin tamamı hem ekonomik hem de güvenilir şekilde Enerji tedarik edilmesine olanak sağlıyor.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu