Genel Kültür

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm kelimesinin Türkçe karşılığı ‘tinselcilik’ olarak bilinir. Türkçe ‘de her ne kadar daha çok bu şekilde kullanılması tercih ediliyor olsa da kökeni Latince ‘spiritus’ kelimesine dayanmaktadır. Spiritus ise ruh anlamına gelmektedir. Ruh ile duyumsanan, duyumsanarak anlaşılabilen durumlar için de spritüal ifadesi kullanılabilir. Daha çok materyalizmi ve maddeyi reddederek hayatın ruh ile çözümlenebileceğine kanaat getiren insanlara da halk arasında spiritüalist ifadesi yakıştırılır.

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm kelimesi yine Türkçe ’de ‘ruhçuluk’ şeklinde de ifade edilmektedir. İlk çağ filozoflarından günümüzün modern filozoflarına göre insanın anlam arayışı sürecinde iki farklı ana başlık olduğunu görürüz. Metafizikçiler ve materyalistler. İşte, spiritüalizm akımı daha çok ilk kısımda yer alan metafizik ile ilgilidir. Ruh ile tin ile ilgili olan konular için spiritüel konular ya da durumlar da denilebilmektedir. Deneyimlerimizin ruhsal duyumsamalar sayesinde meydana geldiğini ve insan hayatının ruhsal çözümlemeler ile mümkün olabileceğini savunurlar.

Spiritüalizm Doğrudan Metafizik ile İlişkilidir

Canlılarla ilgili genel olarak kabul edilen bir ifade vardır. “Her canlı doğar, büyür ve ölür.” Bu ifadeden yola çıkarak bu akımı biraz daha kolay bir şekilde anlatabiliriz. Hayata geldikten sonra belirli evrelerden geçen canlıların hayatı tanıma, yorumlama ve tecrübe edinerek bunları hayata uygulama yolları da vardır. Tüm bu süreçler tinsel deneyimler sonucunda meydana geldiğine inanılır. Spiritüalizm akımı doğrudan metafizik ile ilişkilidir.

Günümüzde birçok modern Doğu toplumda hala daha tinselciliğe dayalı dini öğretiler ve farklı inanışlar yoğun olarak görülmektedir. Özellikle de Uzak Doğu felsefelerinde yer alan Budizm gibi bazı akımlar bu akımdan etkilenmiş ve hatta bu akımla doğrudan ilişkili olarak oluşturulmuştur.

En Önemli Nokta Tin ile Duyumsayabilmek

Deneyimlerin ruh ile anlaşılabileceği ve çözülebileceği iddia edilir. Ayrıca bu akımın günümüzün modern toplumlarında esas anlamlarından farklı yorumları da mevcuttur. Spiritüalizm ifadesinden yola çıkılarak günümüzde kullanılan birçok tedavi tekniği bulunmaktadır. ‘Tin ile duyumsamak’ mottosundan yola çıkarak hayatı yorumlama, anlamlandırma ve hayatla başa çıkabilme teknikleri geliştirilmiştir. Çeşitli nefes egzersizleri, çeşitli beden egzersizleri ve çeşitli ritüelleri bünyesinde bulunduran bu öğretiler sayesinde insanlar iç dünyalarına dönerek olumlama yapabildiklerini söylemektedir. Ayrıca daha anlaşılır bir hayat kurduklarını da ifade etmektedirler.

Spiritüalizm

Ruhun Yeniden Farklı Bir Formda Dünyada Varolacağı İnancı: Reenkarnasyon

Tinselcilik, ruhçuluk ve öte âlemcilik gibi anlamlara da gelen spiritüalizm ile birlikte anılan başka alt başlıklar da mevcuttur. Bunların başında da reenkarnasyon gelir. Reenkarnasyon kısacası başka bir hayata inanma, daha önceden dünyada farklı bir formda olduğuna inanma ya da öldükten sonra başka bir ruhta yeniden hayata geleceğine inanmaktadır.

Reenkarnayon düşüncesi özellikle de yine Hindistan başta olmak üzere birçok Uzak Doğu toplumunda yaygın olarak görülen bir inanıştır. Reenkarnasyon inancına sahip olan insanlar öldükten sonra tekrar baka bir ruhta hayata geleceklerine ve hayatın sürekli bu şekilde yenilendiğine inanırlar. Ruhun ölümsüz olduğu düşüncesi de yine bu düşünceden yola çıkılarak son derece hâkimdir.

Ruhun Bedenden Ayrılışı: Astral Seyahat Deneyimleri

Spiritüalizm konusunun önemli alt başlıklarından bir tanesi de karma inancıdır. Bu inanış da yine günümüz modern dünyasında birçok farklı topluluk ve millet tarafından kabul gören bir inanıştır. Bu inanışta insanlar birilerine yaşattıkları acı verici bir hadiseyi mutlaka kendi yaşamlarında da deneyimleyeceklerine inanırlar. Deneysel spritüalizm de yine aynı başlık altında değerlendireceğimiz üst başlıklardan bir tanesidir. Bazı düşünürler ve din adamları ruhun deneyim yaşayabileceğine inanırlar. Ruhun hareket edebildiği inancı hâkimdir. Burada da öncelikli olarak karşımıza çıkan konu astral seyahattir. Astral seyahat ile ruhun bedenden koptuğu ve ruhun farklı alemlere tek başına ziyaret edebileceğine inanılır.

Kaynaklar;

tr.wikipedia.org/wiki/Spiritüalizm

iienstitu.com/blog/ote-alemcilik-spiritualizm

felsefe.gen.tr/tinselcilik-spiritualizm-nedir-ne-demektir/

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu