Biyografi

Ömer Hayyam Kimdir?

Ömer Hayyam, matematikçi, astronom, filozof ve şair olarak tanınan ünlü bir İranlı bilim insanıdır. Hayyam, 11. yüzyılda İran’da doğdu ve yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirdi. Hayatı hakkında çok fazla bilgi yok, ancak bilinenler arasında matematik, astronomi ve şiirdeki büyük başarıları yer almaktadır.

Ömer Hayyam Kimdir?

Matematikte, Ömer Hayyam, cebirde önemli bir katkıda bulunmuştur. Bu katkılar arasında elli dörtlü cebir denklemlerinin çözümü ve kuadratik denklemler için farklı bir yöntem geliştirme yer almaktadır. Ayrıca, yine matematik alanında, pi sayısının hesaplanması konusunda çalışmalar yapmıştır.

Astronomide, Hayyam, takvim hesaplama konusunda önemli bir rol oynamıştır. Takvim hesaplamaları için ihtiyaç duyulan matematiksel hesaplamaların geliştirilmesi, onun önde gelen başarıları arasındadır. Bu hesaplamalar günümüzde bile kullanılmaktadır.

Ömer Hayyam’ın en iyi bilinen başarısı ise şiirleridir. Hayyam, Rubaiyat adlı şiir kitabıyla tanınmıştır. Rubaiyat, dört mısralık şiirlerden oluşan bir kitaptır ve bu şiirlerde yaşamın anlamı, aşk, ölüm ve doğanın güzelliği gibi konular ele alınmaktadır. Şiirleri, batı edebiyatında da büyük bir etki yaratmıştır ve Rubaiyat, İngilizceye de çevrilmiştir.

Ömer Hayyam, bilim ve şiir alanındaki başarıları ile dünya çapında tanınmış bir bilim insanı ve şair olmuştur. Hayyam, İran’ın en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir ve İran tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hayatı ve başarıları, bugün hala matematik, astronomi ve edebiyat alanlarındaki çalışmaların önemli bir kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Ömer Hayyam’ın Buluşları

Ömer Hayyam, birçok farklı alanda başarılı bir şekilde çalışmış bir bilim insanı ve filozoftur. Matematik, astronomi, felsefe ve edebiyat alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, bazı kaynaklara göre, birçok farklı alanda icatları da bulunmaktadır. İşte, Ömer Hayyam’ın bilinen bazı buluşları:

 1. Rubaiyat: Ömer Hayyam, Rubaiyat adı verilen dörtlükleri yazdı. Bu dörtlükler, İran ve Orta Doğu edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur.
 2. Matematik: Ömer Hayyam, matematik alanında da çalışmalar yaptı. Kendi adıyla anılan ve ikinci dereceden denklemlerin çözümüne yönelik olan Hayyam denklemleri, onun önemli bir katkısıdır. Ayrıca, onun çalışmaları sayesinde, bazı sonlu matematik yöntemleri de keşfedilmiştir.
 3. Astronomi: Ömer Hayyam, astronomi alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Gözlemleri sayesinde, Güneş’in hareketi hakkında önemli bulgular elde etmiştir. Ayrıca, Batlamyus’un öğretilerine dayanarak, gezegenlerin hareketleri hakkında da çalışmalar yapmıştır.
 4. Takvim: Ömer Hayyam, takvim konusunda da çalışmalar yapmıştır. İslam takviminin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntem, günümüzde de hala kullanılmaktadır.
 5. Mühendislik: Bazı kaynaklara göre, Ömer Hayyam, mühendislik alanında da icatlar yapmıştır. Ona atfedilen icatlar arasında, su saatleri, havalandırma sistemleri ve çeşitli mekanik cihazlar yer almaktadır.

Ömer Hayyam’ın bu alanlarda yaptığı çalışmalar, günümüzde de hala önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle matematik ve astronomi alanındaki çalışmaları, modern bilim ve teknolojinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Eserleri

 • Ziyc-i Melikşahi.
 • Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind.
 • Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele.
 • Müşkilat’ül Hisab.
 • İlm-i Külliyat
 • Nevruzname
 • Risaletün fil İhtiyal li Marifet.
 • Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat
 • Risaletün fi Vücud
 • Muhtasarun fi’t Tabiiyat
 • Risaletün fi’l Kevn vet Teklif
 • Levazim’ül Emkine
 • Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab
 • Mizan’ül Hikem
 • Abdurrahman’el Neseviye Cevab
 • Nizamülmülk
 • Eş’arı bil Arabiyye
 • Fil Mutayat

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu