Genel Kültür

Monarşi Nedir?

Monarşi, bir ülkenin bir hükümdar veya kral tarafından yönetildiği siyasi bir sistemdir. Bu sistemde, güç, hükümdarın elindedir ve genellikle aile üyelerinden biri tarafından devralınır. Monarşi, antik çağlardan günümüze kadar birçok farklı kültürde ve ülkede uygulanmıştır.

Monarşi Nedir?

Monarşi Ne Demek?

Monarşi, “tek başına yönetim” anlamına gelir. Bu siyasi sistemde, bir kişi, yani hükümdar veya kral, ülkenin lideridir. Bu kişi, genellikle önceden belirlenmiş bir aile üyesidir ve genellikle hayatı boyunca veya tahttan çekildiği zaman kadar görev yapar.

Monarşi, birçok farklı türde olabilir. En yaygın olanları mutlak monarşi ve milli monarşi olarak adlandırılır.

Mutlak Monarşi

Mutlak monarşi, hükümdarın tüm güçleri elinde tuttuğu bir siyasi sistemdir. Bu tür bir monarşide, hükümdarın sözü kesindir ve yasama, yürütme ve yargı gibi tüm devlet işleri onun kontrolündedir. Bu sistemde hükümdarın kararlarına itiraz edilmez ve hükümdarın verdiği cezaların değiştirilmesi mümkün değildir.

Mutlak monarşiler, genellikle Ortaçağ’da Avrupa’da görülmüştür. Bu dönemde, kraliyet ailesi, ülkeyi yönetmek için geniş bir yetki alanına sahip olmuştu ve hükümdarın kararlarına itiraz edilmezdi. Hükümdar, yasa yapma ve yürütme yetkisine sahipti ve halkın temsilcileri yoktu.

Mutlak monarşi, hükümdarın güçsüzleşmesine izin vermediği için, hükümdarın gücü genellikle bir aile üyesi tarafından devralınır ve tahtın bir sonraki sahibi genellikle hükümdarın oğlu veya kızıdır. Bu durum, ailenin gücünü ve zenginliğini korumaya yardımcı olur.

Mutlak monarşi, halkın haklarını sınırlayan bir sistemdir. Halkın temsilcileri olmadığı için, halkın görüşleri veya ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaz. Bu durum, halkın hoşnutsuzluğuna neden olabilir ve devrimlere yol açabilir. Örneğin, Fransız Devrimi sırasında, Fransa’daki mutlak monarşi, halkın hoşnutsuzluğu nedeniyle çöktü.

Bugün, dünyada sadece birkaç ülkede mutlak monarşi türü uygulanmaktadır. Bunlardan biri Suudi Arabistan’dır. Suudi Arabistan Kralı, ülkenin tüm güçlerinin tek kaynağıdır ve ülkedeki tüm yasaları koyar. Suudi Arabistan’da, halkın görüşleri veya ihtiyaçlarına uygun olarak yasalar değiştirilmez veya yenilenmez.

Kral

Milli Monarşi

Milli monarşi, hükümdarın sembolik bir rol oynadığı ve ülkenin anayasal sınırları içinde çalıştığı bir siyasi sistemdir. Bu sistemde, hükümdarın yetkileri anayasal sınırlamalara tabidir ve hükümdarın gücü, meclis ve diğer devlet kurumlarıyla paylaşılır. Milli monarşide, hükümdar, ülkenin sembolik lideridir ve genellikle milli birliği ve üniter yapıyı koruma göreviyle sorumludur.

Milli monarşi, tarihte birçok farklı kültür ve ülkede uygulanmıştır. Örneğin, İngiltere, İsveç, Japonya ve Belçika, milli monarşi sistemini uygulayan ülkeler arasındadır. Bu ülkelerde, hükümdarın rolü semboliktir ve meclis gibi diğer devlet kurumları, ülkenin yönetiminde daha etkili bir rol oynar.

Milli monarşi, ülkelerin milli birliklerini korumaya yardımcı olur. Hükümdarın sembolik rolü, ülkenin tarihini ve kültürünü temsil eder ve ülkenin milli kimliğinin korunmasına yardımcı olur. Hükümdarın sembolik rolü, halk arasında birliği teşvik eder ve ulusal birliği sağlar.

Milli monarşiler, halkın haklarını korumak için anayasal sınırlamalarla çalışırlar. Halkın temsilcileri olan meclis ve diğer devlet kurumları, hükümdarın gücünü dengelemeye yardımcı olur. Bu durum, hükümdarın kararlarının adaletli ve halkın ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlar.

Milli monarşi, mutlak monarşiden farklı olarak, halkın temsilcileri olan meclis ve diğer devlet kurumlarının varlığıyla halkın haklarını daha iyi koruyabilen bir sistemdir. Bu nedenle, milli monarşi, halkın haklarını sınırlayan mutlak monarşiden daha popüler bir sistemdir.

Monarşi

Monarşi İle Yönetilen Ülkeler

Monarşi ile yönetilen ülkeler, tarihte birçok farklı kültürde ve ülkede uygulanmıştır. Günümüzde, monarşi ile yönetilen ülkelerin sayısı azalmış olsa da, hala birçok ülkede uygulanmaktadır.

Monarşi, genellikle iki türde olabilir: mutlak monarşi ve anayasal monarşi. Mutlak monarşi, hükümdarın tüm gücünü elinde tuttuğu bir sistemdir. Anayasal monarşi ise, hükümdarın gücü, anayasal sınırlamalara tabidir ve diğer devlet organlarıyla paylaşılmaktadır.

Bugün, dünyada yaklaşık 43 ülke monarşi ile yönetilmektedir. Bunlardan 28’i anayasal monarşi, 15’i ise mutlak monarşi ile yönetilmektedir.

Anayasal Monarşiler

Anayasal monarşi ile yönetilen ülkelerde, hükümdar genellikle sembolik bir rol oynamaktadır ve gerçek siyasi güç, hükümetin elindedir. Bu ülkelerde, hükümdarın görevleri genellikle protokol ve sembolik görevlerdir.

İngiltere, İsveç, İspanya, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika, Japonya, Avustralya ve Kanada, anayasal monarşi ile yönetilen ülkeler arasındadır.

Mutlak Monarşiler

Mutlak monarşi ile yönetilen ülkelerde ise, hükümdarın tüm gücü elindedir ve siyasi sistemin merkezinde yer alır. Bu ülkelerde, hükümdarın yetkileri neredeyse sınırsızdır ve hükümet, hükümdarın doğrudan kontrolü altındadır.

Suudi Arabistan, Umman, Katar, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Esvatini (Swaziland), Moritanya, Fas, Tayland, Vatikan Şehri, ve Eswatini, mutlak monarşi ile yönetilen ülkeler arasındadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu