İçki İle İlgili Ayet ve Hadisler

0
17

İçki İle İlgili Ayet ve Hadisler

İçki ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler ve hadis-i şerifler tek sayfada bikonuda.com’da

AYETLER

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” Bakara:219

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da  eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.” Nisâ:43

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” Mâide:90

“Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” Mâide:91

HADİSLER

Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah Azze ve Celle, içki içen kimseye Tinetu’l-Habal’dan içireceğini ahdetmiştir’ dedi.

Sahabeler dediler ki:

−Ey Allah’ın Rasulü! Tinetu’l-Habal nedir?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cehennem ehlinin teridir ya da yanmaları sonucu bedenlerinden akan sudur’ buyurdu.”

Müslim 3/1587

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İçki mübtelası olarak ölen kimse puta tapan bir kimse gibi Allah’ın huzuruna çıkar’ buyurdu.”

Taberani 12/45, Albânî Sahihu’l-Cami 6525

Çağımızda içki ve şarap çeşitleri oldukça çoğalmış; bira, arpa suyu, alkol, rakı, votka, şampanya vb. çeşitli isimlerle adlandırılmıştır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden bir kısım insanlar içki içip onu başka isimle adlandıracaklar.”

Ahmed Müsned 5/342, Albânî Sahihu’l-Cami 5453

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kavlinde bildirdiği grup, ümmetin arasında zuhur etmiştir. Bunlar akılları karıştırmak ve gerçeği saptırmak amacıyla içkiyi “ruhun gıdası içecekler” şeklinde isimlendirirler.

“Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve mü’minleri aldatırlar. Hâlbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.”

Bakara 9

Şeriat bu konuyu temelinden açıklığa kavuşturan ve istenilen yöne çekme suretiyle yapılan saptırmaya fırsat bırakmayan önemli bir kural ortaya koymuştur. Bu, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu kavlinde bildirilmiştir:

“Sarhoş edici her şey içkidir ve sarhoş edici her şey haramdır.”

Müslim 3/1587

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Aklı bulandıran ve sarhoş eden her şeyin azı da çoğu da haramdır.”

Ebu Davud 3681, Albânî Sahihi Ebu Davud 3128

Adları ne kadar çok ve değişik olsa da adlandırılan aynıdır ve hükmü bilinmektedir. Son olarak Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in içki içenlere uyarısına kulak verelim:

“Kim içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Ve yeniden tevbesinden dönerse Allah’ın Kıyamet günü ona; Radğatu’l-Habal içirmesi haktır.”

Sahabeler dediler ki:

−Ey Allah’ın Rasulü! Radğatu’l-Habal nedir?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

–“Cehennem ehlinin yanma sonucu bedenlerinden akan sudur.

İbni Mace 3377, Albânî Sahihu’l-Cami 6313

 


Sefa Gedik Dijital Medya Uzmanı

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here